RODUQ

   STRONY INTERNETOWE

  Ratuj drzewa. Twórz piękne strony internetowe.

Jest to obecnie powszechne hasło głoszone w dzisiejszym biznesie: "jeśli nie możemy znaleźć Cię w Internecie, nie istniejesz" i jaka jest lepsza reprezentacja Twojej firmy niż świetna, elastyczna strona internetowa. I nie ma lepszego miejsca na wykonanie tego zadania niż Roduq.

Nasz zespół specjalistów, kontaktujących się z artystami, projektantami, inżynierami, a nawet psychologami, przygotując szczegółowe badanie każdego najmniejszego detalu. Pozstawią solidny fundament dla projektu, który będzie się wyróżniał pod każdym względem. Ale efekty wizualne nie są oczywiście jedyną rzeczą, która ma znaczenie. Nasi specjaliści udokumentują na przykład bazę użytkowników i szerokie spektrum informacji potrzebnych do utrzymania / zdobycia popularności. Możesz nawet zostawić nam to zadanie po uruchomieniu witryny, abyś wiedział, w którą stronę pójść później.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów elementów projektowania stron internetowych, które z dumą dostarczamy. Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się z nami, a pomożemy Ci znaleźć kluczowe czynniki, które zbudują silną wyróżniającą się markę.

      

 
 
 
 
tobias-tullius-225741-unsplash.jpg
 
CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Poniżej znajdują się przykłady tego, co możemy zrobić z Twoją marką, aby wydobyć z niej wszystko, co najlepsze.

pankaj-patel-721645-unsplash.jpg

UI - INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Zespół fantastycznych i kreatywnych artystów ściśle współpracuje z całą grupą programistów, tworząc niezwykle przemyślany, estetyczny interfejs, łatwy do użycia.

rima-kruciene-674174-unsplash.jpg

ux - doświadczenia użytkownika

Nasz sposób tworzenia i zarządzania doświadczeniem użytkownika jest fenomenalny ze względu na nasz zróżnicowany zespół. Wypróbuj go, a na pewno tego nie pożałujesz.

kaleidico-754517-unsplash.jpg

seo

Optymalizacja pod kątem wyszukiwania (Search Engine Optimization - SEO) ma kluczowe znaczenie dla widoczności w Internecie. Dzięki naszej znajomości internetu jako spektrum technicznego w połączeniu z analizą psychologiczną docelowej grupy odbiorców możemy płynnie kierować ruch bezpośrednio do Ciebie

 
 
 
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA
 

Interfejs użytkownika - UIw dziedzinie projektowania cyfrowego jest to przestrzeń, w której występują interakcje między ludźmi a maszynami - to w skócie co mówi wikipedia. Ale pozwólmy sobie na uproszczenie poprzez przyporządkowanie go do opisu strony internetowej. W tym miejscu postaramy się wyjaśnić, jakie są główne składniki, aby uzyskać użyteczny, a zarazem estetyczny interfejs użytkownika .

1. Piękne i proste, ale przede wszystkim przydatne

Pierwszy przymiotnik, który chcesz powiązać ze swoją przyszłą witryną, jest prawdopodobnie "oszałamiający" lub jakikolwiek inny opisujący jej piękno. Jest to absolutnie zrozumiałe, ale jest to także pierwszy krok, w którym wielu ludzi popełnia największy błąd, który nie tylko sprawia, że interfejs użytkownika jest gorszy, ale także staje się źródłem problemów na etapie doświadczenia użytkownika (UX). Tym problemem jest brak zgody jeżeli chodzi o styl koncepcji strony jako całości.

Jak wielu może już wiedzieć, odkrywając możliwości, jakie daje nowoczesna technologia, wraz z ogromnymi pięknymi grafikami, z których możemy korzystać, niezwykle trudnym zadaniem jest wybrać i dopasować wszystko co najlepsze. Na tym etapie wielu niedoświadczonych projektantów wrzucają wszystko, co uznają za przydatne lub "fajnie" wyglądające bez żadnej koncepcji popierającej ich działania. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić, to wciągnięcie wielu przeciwnych sobie stylów na tej samej witrynie.   
  
W naszym doświadczeniu prostota, która działa, jest kluczem. Oczywiście istnieje cienka linia, gdy traci ona swoją użyteczność, ale nadal jest lepsza niż bycie zdezorientowanym na przykład na stronie restauracji podczas zamawiania jedzenia. Więc jeśli możesz coś uprościć, zrób to. Wrzucanie wszystkiego na jedną witrynę, z mnóstwem przycisków, migającymi, wyskakującymi okienkami czy linkami, od razu steruje ruchem w przeciwną stronę.

 

2. Ruch jest niesamowity

Dobrze zrobiona animacja może sprawić, że Twoja strona będzie się wyróżniać na tle innych. Dzięki animacjom możesz zamaskować czas ładowania się strony, tworzyć świetne przejścia lub sprawić, by strona żyła. Chociaż jak we wszystkim, są momenty, kiedy animacje są po prostu irytujące.

Ważne jest, aby wybrana animacja lub przejście, które ma się pojawić, komponowały ze stałymi elementami witryny. W wielu przypadkach jest to wyczerpująca i złożona praca, dlatego nie spotyka się tego tak często. Nieprawidłowo wykonana animacja może być nieprzyjemna dla użytkownika, zwłaszcza gdy witryna działa bardziej jak platforma lub portal, który jest często odwiedzany, a czynności, które są tam wykonywane są powtarzalne. Musisz znać swoich odbiorców i przewidzieć, w jaki sposób będą użytkować Twoją stronę.

Kolejnym aspektem jest wydajność. Nawet jeśli wpadłeś na najlepszy pomysł na animowane przejście, musisz brać pod uwagę, że musi ona działać na tyle sprawnie, aby wywołać odpowiedni efekt na użytkowniku. Niekiedy za animacją może się kryć naprawdę skomplikowany kod, którego nawet dzisiejszy sprzęt i przepustowość nie są w stanie poprawnie obsłużyć. Nie martw się jednak, współpraca z zespołem artystów i inżynierów z pewnością ułatwi Ci sprawę. Może i się czasem ze sobą spierają, ale dzięki wspólnej pracy, są w stanie tworzyć wspaniałe przykłady cyfrowego ruchu.

 

3. Wywołaj natychmiastowe zainteresowanie

Cyfrowa sfera internetowa z każdym dniem staje się coraz większa. Mając na uwadze miliony stron internetowych o podobnej tematyce najprawdopodobniej będziesz musiał zrobić bardzo dobre pierwsze wrażenie. Jest to trudne, ale mimo to możliwe, jeśli idzie się właściwą drogą i kładzie odpowiednie fundamenty po drodze.

Paleta kolorów jest prawie zawsze pierwszą rzeczą (poza treścią), która zapada w pamięć przy podejmowaniu decyzji, czy ta strona jest warta naszego czasu. Pomyśl o całej swojej stronie jako wielkim obrazie. Jeśli niektóre elementy nie będą pasowały do tonacji kolorystycznej lub palety innych detali, stają się nieprzyjemne pod względem estetycznym. Ale jeśli zrobi się to poprawnie, z pewnością użytkownik zapamięta to, chodźby podświadomie. Istnieje wiele stron, które mogą mieć mniej treści, ale styl jest tak przyjemny, że spokojnie te braki nadrabiając.

Mała animacja, ikony i wizualna reprezentacja zamiast zwykłego tekstu to także świetny element chwytający uwagę. W dzisiejszym świecie obrazy naprawdę mówią więcej niż tysiące słów. Wystarczy spojrzeć na emotikony i jak stają się integralną częścią naszego życia. Ludzki mózg działa najlepiej na bodźce wizualne. Wykorzystaj to na swoją korzyść, aby Twoja witryna zapadła każdemu w pamięci.

4. Pamiętaj o inżynierach

Jest wielu wspaniałych artystów, którzy stworzą ci piękne projekty koncepcyjne,wyglądające jak wyciągniete prosto ze snu. Prezentują ci filmy lub gify, które pokazują nieskończoną możliwość interaktywnego, animowanego projektu, ale ważne jest to, aby zrozumieć, że aby działały one w czasie rzeczywistym, musi być to wszystko poparte złożonym kodem. Ten aspekt bardziej do części doświadczeń użytkownika, ale mimo to wpływa także na interfejs i projekt jako całość.

To proste jak budowa cepa: interaktywny, animowany detal jest tak dobry, jak kod go tworzący. Jeśli ten element się posypie, użytkownik na pewno to odczuje. Potrafi być to niezwykle denerwujące i nieprzyjemne, gdy najprostsze zadania są niemożliwe do wykonania ze względu na błedny w kodzie lub ogromnej złożoności animacji.     
  
Aby tego uniknąć i sprawić, by witryna była przyjazna dla użytkownika a zarazem estetyczna i żywa, ważne jest, aby artyści i inżynierowie byli ze sobą w stałym kontakcie. Pierwsza grupa musi pamiętać, że nie wszystko jest możliwe i muszą być elastyczni pod względem swoich projektów, a druga musi byc w gotowości by zrobić wszystko co się da, aby te artystyczne dzieła urzeczyswistnić. Jesteśmy firmą, która to rozumie i zbudowała nasz zespół opierając się miedzy innymi na stałym kontakcie i wzajemnym szacunku. Dopiero wtedy możemy osiągnąć żywą, piękną stronę internetową.   

 
 
DOŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
 

Doświadczenia Użytkownika (UX) odnoszą się do emocji i nastawienia danej osoby wobec używania określonego produktu, systemu lub usługi. Obejmuje praktyczne, empiryczne, afektywne, znaczące i cenne aspekty interakcji człowiek-komputer i własności produktu. Ponadto zawiera percepcję aspektów systemowych, takich jak użyteczność, łatwość użycia i efektywność. Doświadczenie użytkownika może być uważane za subiektywne z uwagi na stopień indywidualnego postrzegania i myślenia w odniesieniu do innych. Doświadczenie użytkownika jest dynamiczne, ponieważ jest ono nieustannie modyfikowane w czasie ze względu na zmieniające się warunki użytkowania i zmiany w poszczególnych środowiskach, a także szerszy kontekst użycia, w którym można je znaleźć. W ostatecznym rozrachunku, wrażenia użytkownika dotyczą sposobu, w jaki użytkownik wchodzi w interakcje i doświadcza produktu.

1. Poznaj swojego wroga... Poznaj wszystko!

First adjective you want your future website to be associated is probably "stunning" or any other that describes how beautiful it is. It is absolutely essential, but it is the first step were a lot of people make the biggest mistake that not only make the UI worse but also becomes the root of problems in the user experience stage – not agreeing on the same concept style of design through the whole site.

As many may already know, while discovering the possibilities that the modern technology provides together with the vast beautiful concepts styles we can use it becomes a hell of a task to choose the best one. In this stage a lot of inexperienced designers jam everything they find useful or “cool” looking without any concept behind it. One of the worst things you can do is cram a lot of opposing styles even on the same page.

In our experience simplicity that works is the key. Of course there is a thin line when it looses its usefulness but it is still better than being disoriented on for example restaurant site while ordering food. So if you can simplify something, do it. Cramming everything on one page, with ton of buttons, flashing pop-ups and links will just steer the traffic right away.

 

2.Plan your stucture

Animation, once done correctly can make your site truly stand out among all others. You can hide load times in them, you can create great transitions or just make it feel like the sites alive. But as with everything, there are times where it is just plain annoying.

It is important that the animation you choose, or the transitions you want to see are working with the static visuals of the site. It is in many cases an exhausting and complex work and that’s why you don’t see it that often. Done incorrectly it can get unpleasant for the audience, especially when your site works more like a platform or portal which is visited often and the work you do there is the same. You need to know your audience and you need to predict how you future website will be used.

Another aspect is performance. Even if you have for example the best idea for animated transition you must remember that it needs to work smoothly in order to have that desired effect on user. Some animation may be a really complex code that even todays machine and bandwidth have problem with it. But don’t worry, going with a team that contains artists and engineers will certainly make it easier. They may sometimes fight with each other but working together they can create wonderful examples of digital movement.

 

3. Experience Strategy

Digital online sphere is getting bigger every day. With millions of websites you most likely need to make your first impression vaunt. It is hard but nonetheless possible if going the right path and laying proper foundations along the way.

Colour pallet is almost always the first thing (besides the content of course) that sinks in when deciding if this site is worth our time. Think about your whole page as a big painting. If certain elements won’t match the colour tone or pallet of others it becomes aesthetically unpleasant. But when done correctly it can surely make a note in a user's mind. There are a lot of site which may have less content but the style is so pleasing it can easily make up for that.

Small animation, icons and visual representation instead of plain text is also a great catching element. In today’s world the images truly speaks more than thousands words. Just look at emoticons and how they become an integral part of our life. Human brain works best with visual. Use that to your advantage to make your site simpler yet more memorable.

4. Interaction Design

There are lot of great artist that will create you conceptual designs that look like taken from a dream. They present you videos or gifs that show you all the endless possibility of interactive, animated design, but it is important to understand that for it to work in real time, on a website it need to be backed up by complex coding. This one maybe belongs more to user experience part but nonetheless it also affects the interface and the design in general.

It is simple math: interactive, animated design is only as good as the coding behind it. If the latter one fails, the user will definitely feel or even see it. It is very annoying and unappealing when the simplest tasks are not working due to faulty coding or the huge complexability of the animation.

To avoid all that and make your site as user friendly and aesthetically pleasing it is crucial that artists and engineers are in constant communication with each other. The first group need to remember that not everything is possible and they need to be flexible in terms of their designs and the second one need to bring their A-game and have to do everything they can to make it happen. We are a company that understand that and built our team on constant contact and mutual respect. Only then we can achieve a seemingly living, beautiful website.